Suy Ngẫm

2 tháng 3, 2016 1 nhận xét
Ảnh trên: Ai thích sự đổi thay? (danh từ)
Ảnh dưới: Ai thích thay đổi? (động từ)

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB