Thơ chúc mừng 20-11

20 tháng 11, 2016 2 nhận xét
CẢM lòng viết mấy dòng thơ
TẠ ơn người chở chuyến đò sang sông
THẦY ươm từng chữ vỡ lòng
CÔ truyền kiến thức mênh mông mỗi ngày
NHÂN nghĩa lời dạy hôm nay
NGÀY qua tháng lại dần đầy trong tâm
HIẾN bao công sức âm thầm
CHƯƠNG trình nối tiếp ươm mầm mai sau
NHÀ GIÁO tình cảm rất giàu
HAI MƯƠI - MƯỜI MỘT,nghĩa sâu tình nồng
LỜI TRI ÂN TỰ ĐÁY LÒNG
GỬI NGƯỜI VẤT VẢ VUN TRỒNG TƯƠNG LAI!

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB