Suy Ngẫm: 100 Lời Khuyên.. (32)

24 tháng 11, 2016 0 nhận xét
32. Cảnh giới cao nhất của Trung y là dưỡng sinh, cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh là dưỡng tâm. Cho nên, đối với dưỡng sinh mà nói, hạ sỹ dưỡng thân, trung sỹ dưỡng khí, thượng sỹ dưỡng tâm. Nhìn một cá nhân cũng giống như thế, nhìn tướng không bằng nhìn khí, nhìn khí không bằng nhìn tâm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB