Tương đối

5 tháng 5, 2017 0 nhận xét
“Khoảng cách cũng tương đối như thời gian..”
Ai đó nói
và lòng người chùng lại
Trong cuộc đời biết bao điều như vậy
Tương đối thôi, để lòng không mãi buồn.

Tương đối thương, để không nói lời ‘yêu’
Tương đối nhớ, để có thể gặp lại
Tương đối giận, nghĩa là không giận mãi
Tương đối buồn, nghĩa là sẽ nguôi ngoai.

Nếu mà thương thành yêu quá, có khi
Là tuyệt vọng, đứng trước bờ vực thẳm
Nếu nhớ quá, trái tim thành câm lặng 
Giận ngút ngàn, sẽ dẫn đến hận thù.

Thôi,
cứ tương đối thôi như khoảng cách đôi bờ
Như thời gian giữa hai lời ‘từ biệt’
Vì tương đối biết là mình còn gặp
Để mình thôi trốn tránh chính mình.
Vì cuộc đời này cũng chỉ tương đối, phải không em? 
 BH. 5/5/2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB