Con đường xa xôi

25 tháng 10, 2016 1 nhận xét
Không trở lại những gì đã qua đâu
Ta cất bước hai ngả đường khác biệt
Chân trời rộng, vô biên bão cuốn
Một niềm tin
Tôi giữ
Cháy nơi lòng

Ký ức ở tận cùng
Nơi ấy bắt nguồn một dòng sông
Đổ ra hai cửa bể
Vết khắc vào thời gian
Biết bao điều 'không ngờ' và 'có thể'
Khó qua mau

Ta hãy nhớ về nhau
Mỗi khi bắt đầu một ngày mới
Khi bình minh trên con đường bạn đi
Là lúc tôi vẫy gọi
Ở rất xa
Tôi thầm chúc
Bình yên

20/5/90. BH

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB