Thấy

25 tháng 10, 2016 0 nhận xét
Ta tìm thấy một tượng đài rất lớn
Rồi đập tan, rồi phá nát, tan hoang
Giữa mêng mông không còn gì tìm kiếm
Trong lặng yên, nơi đó một con đường
25/10/2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB