Chớm Thu

25 tháng 10, 2016 5 nhận xét


Sương giăng bàng bạc
Trên thảm cỏ dầy
Mặt trời chưa dậy
Hoa cỏ ngủ vùi

Kìa chiếc lá mỏng
Chao nghiêng mặt hồ
Cánh chuồn khẽ động
Choàng tỉnh giấc thu

BH 9/8/2013


5 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB