Tùng dinh dinh.. Trung Thu ở Hà Nội

2 tháng 10, 2017 3 nhận xét
Trung thu của U50-U60 quậy hơn cả U20! :D).
A good time & good memory!
Cám ơn mọi người và hẹn sớm gặp lại!

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB