NGỰA HOANG

5 tháng 10, 2016 1 nhận xét

Ngựa hoang đi hoài,
Gối mỏi chưa?
Có khi nào,
Chợt nhớ cánh đồng cỏ xưa cũ
Lâu quá rồi,
Cánh đồng xưa hoang tàn, ủ rũ.
Ngựa hoang tìm cỏ mới đồng xanh.
Sau cơn mưa, bầu trời lại biếc xanh
Giọt nắng yêu ngày nào
Có tình cờ đọng lại.
Có lời nào nhủ thầm yêu mãi mãi
Cũng tan vào xa xăm...
Ngựa hoang tung vó theo tháng năm.
Lời hứa hẹn cũng trôi vào quên lãng
Có phải chăng hứa trong men rượu chuếnh choáng
Tỉnh rượu rồi, chẳng nhớ hứa những gì?
Cuối con đường cũng là cuộc chia ly
Không níu nổi bước ngựa hoang tung vó
Giữ được đâu khi chỉ mong manh ngọn cỏ
Ngựa đi hoài, ai có thể ghìm cương???

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB