Suy Ngẫm

7 tháng 10, 2016 1 nhận xét
Khi tôi
10 tuổi, tôi sợ thầy giáo
20 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra thầy giáo cũng chỉ như tất cả mọi người
30 tuổi, tôi bắt đầu nghĩ đến sự khác biệt khi trở thành một thầy giáo
40 tuổi, tôi kính trọng tất cả những thầy/cô giáo tôi gặp
Bây giờ khi 50 tuổi, mỗi một người đều là thầy giáo của tôi!
Lý Liên Kiệt (Jet Li)

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB