Suy Ngẫm

26 tháng 2, 2015 0 nhận xét
Bất kỳ điều gì mà bạn cảm thấy làm một cách ldễ dàng thì đó là đúng (thuận). 
Nếu bạn cảm thấy làm không dễ dàng thì có điều gì đó chưa đúng (chưa thuận). Cần xem lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB