Tập Viết

25 tháng 8, 2017 0 nhận xét
Cây bút trong tay người
Nâng lên rồi hạ xuống
Nét đậm với nét thanh
Theo lực tâm di chuyển

Này tâm an, nét thẳng
Này tâm chuyển, nét cong
Đậm nhạt hay bay bổng
Ta học bài điều Tâm.

Thư Pháp là Tâm Pháp
Luyện cho mình an yên
Nét bút bay trên giấy
Tâm mở rộng trong Thiền.
BH. 19/80 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB