Khác nhau Nam Bắc

16 tháng 8, 2017 0 nhận xét
Người Nam gọi là Bông trong khi đó người Bắc gọi là Hoa.
Cũng được thôi, thay vì Hoa Hồng thì người Nam sẽ gọi là Bông Hồng.
Hoa Tai sẽ gọi là Bông Tai.
Hoa Văn sẽ là Bông Văn.
Chữ In Hoa sẽ gọi là Chữ In Bông...
Người Bắc gọi là Tiêm thì Người Nam gọi là Chích.
Người Bắc gọi là Phòng thì người Nam gọi là Ngừa.
Người Bắc nói Tiêm Phòng.
Thì Người Nam nói Chích Ngừa.
Người Nam gọi Mũ là Nón
Người Bắc gọi Nón là Mũ
Người Bắc nói Mũ lưỡi trai
Người Nam kêu Nón kết
Người Bắc nói Mũ bảo hiểm
Người Nam nói Nón bảo hiểm
Người Bắc gọi là cái Kính
Người Nam kêu là cái Kiếng
Người Bắc gọi cái Gương
Thì Người Nam kêu bằng cái Kính
Đùa Giỡn
Người Bắc nói đùa, Người Nam nói giỡn.
Trêu chọc:
Người Bắc nói trêu, Người Nam nói chọc
Dơ Bẩn
Người Nam chơi dơ, Người Bắc chơi bẩn.
Cố Gắng:
Người Bắc cố làm cho bằng được.
Người Nam gắng <ráng> làm cho xong.
Ngu Dốt:
Miền Nam nói học Ngu.
Miền Bắc nói học Dốt...
ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB