Paris

4 tháng 2, 2015 0 nhận xét
Ơ này, cô bé
Ngơ ngác Paris
Mắt tròn đen quá
Anh lạc lối về

Ơ này, cô bé
Này bánh, này quà
Ăn đi chút nhé
Rồi anh đưa về

Ơ này, cô bé
Nắm tay anh nào
Đường về xa đấy
Để anh dẫn đi

Ơ này, cô bé
Thôi.. em đừng về
Ở lại đi nhé
Ơ này, Paris…

(Vô Danh)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB