Bản nhạc chiều - Simply You

19 tháng 4, 2016 1 nhận xét

Secret Garden
Simply You
"..When I'm losing, when I'm winning
You're in every song I'm singing

Simply you..."

("Khi em thành công hay thất bại
Anh luôn ở trong những bài hát của em
Đơn giản vì anh là anh...")

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB