Thơ thơ

30 tháng 4, 2016 7 nhận xét
Có hồi cũng hí hoáy làm thơ tiếng Anh.
Dưới đây là 2 bài nho nhỏ, post cho blog nhé.

1. LIFE
Whatever’s new would become old
The moment's came and quickly gone
We can't keep whatever we’ve got
Even...happiness.

Everything comes & goes away
Sadness similarly no longer stays
Suffering cannot be the endless 
Happiness will appear, at last

The Autumn leaves'll be falling down
A new sprout then, will be growing
Somebody left us alone on this World
We truly could not blame on them

Knowing about the impermanence
Time goes by, and Life's always moving forward
But, why we do still worry a lot
About what we haven’t got?

CUỘC SỐNG
Điều mới cũng thành cũ 
Hạnh phúc đến rồi đi
Làm sao ta giữ được
Những gì đã trôi qua?

Tất cả là như thế
Nỗi buồn rồi cũng xa
Khổ đau nào bất tận
Niềm vui sẽ nở hoa 

Lá vàng thì rụng xuống
Mầm non lại đâm chồi
Nhiều khi không thể trách
Người đã bỏ ta rồi

Biết đời vô thường vậy
Cuộc sống vẫn cứ trôi
Sao còn lo lắng mãi
Những được, mất trong đời?

2. TOMORROW
Tomorrow.. what would it be?
The falling leaves, or white snows, who cares?
It's raining outside 'cat & dog'
Like a thousand tears
The lady’s tears
My dear


NGÀY MAI
Ngày mai...chuyện gì sẽ tới
Lá rụng, hay là tuyết rơi
Chuyện gì xảy ra, ai biết
Chỉ biết ngoài kia mưa rồi

Nhìn kìa mưa rơi nặng hạt

Bên ngoài song cửa ngậm ngùi
Như là ngàn giọt nước mắt
Của người thiếu phụ khóc ai...

BH. 14/4/2013

7 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB