TIN AI BÂY GIỜ?

7 tháng 4, 2016 5 nhận xét

Thời Tam quốc Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền họp Hội nghị G3 do vua nhà Hán chủ trì. Vua Hán cho các cung nữ cởi trần, bôi nhọ nồi lên ngực (Như paint body bây giờ ý) và bắt múa hát đãi tướng. Cuối cùng chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Tào, Lưu, Tôn.
Bỗng đèn đuốc phụt tắt. Một lúc sau đèn nến mới sáng lên, thì thấy tay Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, mũi Lưu Bị cũng đen lem nhem cả.
Vua Hán nghĩ bụng: "Tôn Quyền khua khoắng cả cung nữ của ta, ắt thế nào nó cũng lấy đất Ngô, Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thể nào nó cũng lấy đất Thục, chỉ có Tào Tháo là trung thành với ta".
Vua Hán bèn khen Tào là bầy tôi trung nghĩa nhất. Tào Tháo khoái quá, cười nhe cả răng và lưỡi đen thui...(haha).

5 nhận xét:

  • Vũ Trụ nói...

    Vua nhà Hán không bị đen chỗ nào vì hôm đó vua Hán khoản đãi khanh tướng 3 nước Ngô-Thục-Ngụy cơ mà. Chỉ có các vua Nghiêu, Thuấn hay Trụ vương với Đát Kỷ bên TQ đời nhà Đường mới mất nết thôi, Nghiu ạ...hếhế

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB