Ai sinh nhật tháng Bảy thế?

31 tháng 7, 2017 3 nhận xét
Chúc mừng các bạn Sinh Nhật tháng Bảy: 
1. Nguyễn Thái Hằng 5/7
2. Nguyễn Tường Vy 6/7
3. Phí Liên Tâm (tức Tâm Đại Tá) 8/7
4. Đỗ Quốc Chiến 13/7
5. Nguyễn Thuý Hồng 17/7

HAPPY BIRTHDAY TO YOU!
Ban Liên Lạc 12CD

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB