Tự Sự

1 tháng 7, 2017 1 nhận xét
Xin trả chim đôi cánh
Đôi cánh nhẹ bay xa
Ta trở về lặng lẽ
Một mình ngắm mây qua
(Viên Minh) 

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB