KINH NGHIỆM

8 tháng 4, 2012 0 nhận xét

Tại sao lại phải cằn nhằn ai đó trong đời mình?
- Người tốt mang Hạnh Phúc cho ta
- Người xấu cho ta Kinh Nghiệm
- Người tệ nhất thì cho ta một Bài Học
Vậy ai đến với ta cũng quý cả.
 Quy Luật Vàng của cuộc sống:
- Ai giúp ta : Đừng quên họ 
- Ai yêu thương ta: Đừng ghét họ
- Ai tin tưởng ta: Đừng lừa gạt họ 
(ST) 
Viết thêm:
- Ai không giúp ta: Đừng trách họ
- Ai không yêu thương ta: Đừng giận họ
- Ai không tin tưởng ta: Đừng ca thán họ
MÀ HÃY XEM LẠI CHÍNH MÌNH!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB