BẠN BÈ..LÀ GÌ?

8 tháng 4, 2012 4 nhận xét
Trong tiếng Anh Bạn bè - FRIEND là viết tắt của:
F- few: vài
R- relations: mối quan hệ
I- in: trong
E- earth: trái đất
N- never: không bao giờ
D- die: chết

Như vậy Bạn bè được định nghĩa là: VÀI MỐI QUAN HỆ TRONG TRÁI ĐẤT KHÔNG BAO GIỜ CHẾT!
(ST)

4 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB