Cười

1 tháng 3, 2020 0 nhận xét

Quan chức nọ đến thăm một làng, trò chuyện với bà con với sự chứng kiến của đông đảo báo giới.
Một cụ già nói:
- Chúng tôi có 2 vấn đề rất bức xúc. Một là không có bác sĩ...
Quan chức nọ liền rút phắt điện thoại ra gọi chỉ đạo này nọ rất ghê, rồi nói:
- Tôi đã chỉ đạo rồi, ngay ngày mai sẽ có một bác sĩ đến đây. Thế vấn đề thứ hai là gì, thưa cụ?
- Đó là ở đây tuyệt nhiên không có sóng điện thoại di động !
( Sưu tầm)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB