Xem mình

21 tháng 3, 2020 0 nhận xét
Xem mình là hạt bụi

Nhỏ nhoi giữa đất trời
Xem mình là cơn gió
Đang thổi ngang cuộc đời

Xem mình như con nước
Đang từng phút trôi xuôi
Xem mình như đóm lửa
Cháy một lần rồi thôi

Nỗi niềm nào đi nữa
Rồi cũng là phai phôi
Đời không gì đáng sợ
Cũng không gì để vui

Người tu không vô cảm
Nên giữ lại nụ cười...
(Sư Toại Khanh)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB