CƯỜI

10 tháng 3, 2020 0 nhận xét
BỐ VÀ CON.
Bố : Tại sao con đánh bạn? Con có biết lớn đánh nhỏ là hèn không?
Vova: Thế sao bố lại đánh con?
Bố : ấp úng ??!!

CÔ VI
Ở Việt Nam Covid-19 rất khó lây, nó chỉ dễ lây khi đứng đối diện, nói thẳng "bắn nước bọt" vào mặt nhau...
Mà người Việt lại hay nói SAU LƯNG nhau nên sẽ không sao đâu!

KHẨU HIỆU CỦA COVID -19:
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB