Hoạ Thơ

20 tháng 3, 2020 0 nhận xét
Xướng:
Cứ ngỡ là thôi xa cách nhau
Nụ hồng rơi xuống chạnh lòng đau
Sớm nay trên cành xuân xanh biếc
Mỉm nụ cười em đóa nhiệm màu.
(Vô Thường - Chân Bản Tuệ)

Hoạ:
Một vườn muôn sắc ngập tràn hoa
Người vui, hay vẫn nhớ hôm qua?
Chỗ cũ có còn hình bóng cũ
Hoa mới hay là mắt đốm hoa?
(Tính Không - Như Hải)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB