Nhớ

30 tháng 1, 2016 0 nhận xét
Lòng dặn lòng đừng nhớ
Mà sao mãi chẳng quên
Chiếc lá rơi nghiêng cửa
Cũng nhớ ai, lặng im.

Bóc một tờ lịch mới
Ngày theo ngày trôi qua
Trăng vừa tròn tháng trước
Đã ngẩn ngơ bên nhà...

Phải màu trời là trắng
Và màn đêm mãi đen
Nỗi nhớ màu gì vậy
Làm sao vẽ, hỡi em?

Một mình bên hồ vắng
Tỉnh mộng, chợt hiểu rằng:
Dù nhớ đến quay quắt
Cũng chìm vào tháng năm...
(Vô Danh)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB