The Will of the Wind

15 tháng 1, 2016 0 nhận xét

Ca sĩ: Jim Photoglo
"...So when it begins, get all that you can;
You must befriend the will of the wind"....
(Khi mọi sự bắt đầu, hãy cố gắng đạt được những gì bạn có thể, nhưng nhớ là mọi sự luôn đến rồi đi, sẽ như cơn gió một ngày...)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB