'My Way' - Frank Sinatra

8 tháng 1, 2015 1 nhận xét

"...I've loved, I've laughed and cried.

I've had my fill; my share of losing.

And now, as tears subside, 

I find it all so amusing... "

(Frank Sinatra)


"... Tôi đã yêu, đã cười và đã khóc
Tôi đã có đủ đầy, được và mất 
 Và giờ đây khi nước mắt cạn khô 
Tôi cười tôi, những trải nghiệm bé nhỏ..."

Lời bài hát nổi tiếng 'My Way' của Frank Sinatra

(Tạm dịch)
1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB