KHÔNG NGỦ

4 tháng 1, 2015 1 nhận xét

Không ngủ thơ buồn rơi ướt gối
Nhặt từng lời chép chẳng nên câu
Ai kia say mộng nào hay biết   
Vẫn nhớ vẫn thương mãi thủa đầu

Không ngủ nghe sông về với biển
Nước ầm ầm trắng xóa đi đâu
Bao nhiêu đau xót đầy trong lũ
Chợt vỡ oà thành sóng biển sâu

Không ngủ chợt nghe gà gáy rạng
Bồi hồi thổn thức hết âu sầu
Niềm tin giữ vững như sông lớn
Ai đó sẽ về chẳng thể lâu .
Ngọc Sơn 12B

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB