3 Hạng Người Khi Nóng Giận

5 tháng 1, 2015 2 nhận xét

3 hạng người khi nóng giận
Hạng người thứ nhất viết chữ trên đá
Hạng người thứ hai viết chữ trên đất.
Hạng người thứ ba viết chữ trên nước.

Trong Kinh nói rằng: Một thời Đức Phật trú ở Bàrànasi, tại vười Nai, dạy các Tăng/Ni: Có ba hạng người này xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người như chữ viết trên đá, hạng người như chữ viết trên đất, hạng người như chữ viết trên nước.
Thế nào là hạng người như chữ viết trên đá? Có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Ví như chữ viết trên đá không bị gió hay nước tẩy xóa nhanh chóng, được tồn tại lâu dài.
Và thế nào là hạng người như chữ viết trên đất? Có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này không có tiếp tục lâu dài. Ví như chữ được viết trên đất bị gió hay nước tẩy xoá mau chóng, không tồn tại lâu dài.
Thế nào là hạng người như chữ viết trên nước? Có người dẫu bị nói một cách kịch liệt, bị nói một cách ác độc, bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy, vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện và hoan hỷ. Ví như chữ viết trên nước được mau chóng biết, không tồn tại lâu dài.
(Kinh Chi Bộ)

2 nhận xét:

 • Như Hải nói...

  Giống như là nước
  Nước chảy nước trôi
  Giống như là đất
  Đất giữ một thời
  Giống như là đá
  Đá khắc ghi sâu
  Thôi đừng làm đá
  Ta sẽ đau lâu!

 • Unknown nói...

  Khi mình nóng giận , mình không viết lên đá được vì đá cứng lắm , cũng không viết được vào nước vì chả ra chữ gì , chỉ viết ra đất được thôi , chắc mình là hạng người thứ hai .

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB