Đàn ông & Đàn Bà

6 tháng 3, 2017 0 nhận xét
Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú.
Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội họa. Phụ nữ phát hiện ra hội họa, họ nghĩ đến trang điểm.
Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện. Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến " buôn dưa lê ".
Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn. Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng.
Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu. Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân.
Đàn ông phát hiện ra lịch mặt trời, họ nghĩ đến ngày 08.03. Phụ nữ phát hiện ra ngày 08.03 và đàn ông phải tặng hoa từ đó.
( Sưu tầm )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB