Suy ngẫm: Đun nước thế nào?

15 tháng 3, 2017 0 nhận xét
Sư phụ hỏi: Nếu con phải đun sôi một ấm nước, nhóm lửa đun được một nửa thì phát hiện không đủ củi, vậy thì con phải làm như thế nào? 

Có đệ tử nói vậy thì phải nhanh chóng đi tìm, có người nói đi mượn, có người nói đi mua.

Sư phụ lại hỏi: ‘Tại sao con không đổ bớt nước trong ấm ra?’

Vạn sự việc trên thế giới này không phải đều như ý, có thể xả bỏ bớt thì mới có thể đắc được.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB