DÂN CA QUAN HỌ

1 tháng 3, 2017 1 nhận xét

Người ơi người ở đừng về       
Đón người em đợi triền đê nghe mình     
Người ơi đến nhé Bắc Ninh        
Cùng nhau nhắc lại ân tình ngày xưa      
Người về qua bến em đưa      
Bến xưa quan họ vẫn chưa lấy chồng    
Người về có nhớ bến không       
Bến rằng một dạ ngóng trông người về         
Đò ơi
Thương ai trọn giữ câu thề    
Người đi khuất nẻo ko về bến thương    
Sông xưa bóng phủ mờ sương  
Một đêm ân ái vấn vương trọn đời    
Sông Cầu nước chảy buông lơi   
Tiếng ca quan họ như lời hát ru   
Mặc cho mây phủ sương mù
Ân tình vẫn đợi mùa thu trở về      
Người ơi rằng nhớ câu thề     
Đi đâu chăng nữa vẫn về với ai      
Điệu ru nghĩa nặng chẳng phai         
Về nghe quan họ nhớ hoài người ơi   
Đò ơi 
Đừng về ở lại người ơi …   

 - NM -

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB