Ngẫm về Tình Yêu......

14 tháng 2, 2012 1 nhận xét


Chúng ta xin nâng cốc chúc tình yêu cho bạn!
 Bạn hãy cứ vung phí tình yêu bằng cả hai tay.

Tình yêu là kho báu duy nhất ở cõi đời này càng lấy đi thì kho báu này càng lớn.
Tình yêu là thứ quà tặng mà bạn càng được nhận về nếu bạn đem trao. 
Tình yêu là số vốn ban đầu mà càng chi tiêu càng thấy lớn.
Bạn hãy trao tặng,
 hãy xài hoang,
hãy vung tình yêu lên bốn ngọn gió hồng,        
 hãy dốc cho túi cạn,
 hãy rót cho đầy chén,                                                          
và ngày mai bạn sẽ có nhiều hơn!   

Để cho hồn tĩnh lặng
Rượu hãy rót cho đầy                                                                  
Hãy uống rượu nồng say
Chúc tình, chúc phụ nữ!
Tình như căn bệnh dữ
Ai càng sợ bệnh này
Càng bị nó vồ ngay!
Ta chúc cho trong suốt cuộc đời ta luôn có những trận dịch đuổi theo và chỉ dịch tình yêu! 
 
                           
Khi con người sinh ra, tình cảm đầu tiên con người cảm nhận ra – là tình yêu của mẹ. 
Khi con người chết đi, tình cảm cuối cùng con người mang theo mình – là tình yêu đối với cõi trần gian. 
Nếu không có tình yêu thì sẽ không có chúng ta.
Ta hãy uống mừng cho tình yêu!
    

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB