Vô đề (3)

13 tháng 12, 2011 1 nhận xét

Sau cơn lốc của trận bão
Có đổ vỡ 
Im lìm.
Sau cơn lốc của tâm hồn 
Có lặng yên 
Dữ dội.

1989. BH.

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB